GeolinQ
Spatial Data Management

Centrale toegang tot brondata

Brondata vormt de basis voor de informatieproducten waarmee in de informatiebehoefte van de eindgebruiker wordt voorzien. Brondata bestaat vrijwel altijd uit een combinatie van externe databronnen van toeleveranciers en gegevens die door de organisatie zelf worden beheerd.

GeolinQ verleent centrale toegang tot zowel de gegevens van de toeleveranciers als de gegevens in eigen beheer. In GeolinQ kunnen informatieproducten eenvoudig worden gerealiseerd, omdat gegevens uit de verschillende databronnen eenvoudig aan elkaar gerelateerd kunnen worden met het flexibel datamodel.

Gegevens uit externe bronnen

Gegevens uit externe bronnen kunnen door dataleveranciers via services beschikbaar worden gesteld. Door een koppeling met configureerbare importprocessen kunnen gegevens uit externe bronnen via het flexibele datamodel in GeolinQ ontsloten worden. Voorbeelden van externe brondata en dataleveranciers die in de praktijk worden toegepast zijn:

  • Basisregistraties zoals de BRK, BAG en WOZ die door de Landelijke Voorziening (LV) van het Kadaster geleverd wordt.
  • De NHR basisregistratie zoals die door de Kamer van Koophandel (KvK) geleverd wordt.
  • Kabels en Leidingen data die door de Landelijke Voorziening (LV) van het Kadaster geleverd wordt via oriëntatieverzoeken (KLIC meldingen)
  • Open data zoals beschikbaar wordt gesteld via PDOK en het NGR
  • Applicaties en voorzieningen van dataleveranciers via REST en OCG services

Gegevens uit aangeleverde bestanden

Gegevens worden door dataleveranciers als bestanden aangeleverd in uiteenlopende bestandsformaten. In GeolinQ kunnen bestanden in uiteenlopende formaten met configureerbare importprocessen vanuit aangekoppelde bestandsystemen worden geïmporteerd in het flexibel datamodel.

Voorbeelden van gegevens die vaak in bestanden worden aangeleverd zijn:

  • Puntenwolken en rasterdata zoals bathymetrische surveys en luchtfoto’s
  • Metingen en tekeningen in bijvoorbeeld Shape of DXF formaat
  • Resultaten van inspecties die vastgelegd zijn in Excel

Metingen voor een groot gebied gedurende een lange periode met verschillende dataleveranciers bestaan vaak uit een groot aantal bestanden. De metadata voor de aangeleverde gegevens zoals de datum van inwinning, leverancier en inwingebied kunnen worden vastgelegd en worden gebruikt als selectiecriterium voor het samenstellen van informatieproducten.

Beheren en inwinnen van eigen gegevens

In veel gevallen ligt het beheer van de ingewonnen gegevens bij de organisatie zelf. Gegevens worden vaak in losse bestanden zoals spreadsheets lokaal beheerd en zijn niet centraal toegankelijk.

Met GeolinQ kan het beheer van eigen gegevens goed georganiseerd worden door de losse spreadsheets en bestanden te importeren en vervolgens centraal te beheren in GeolinQ. Door het flexibel datamodel kan de datastructuur van bestaande gegevens en bestanden eenvoudig worden overgenomen en kunnen ook mutaties van de gegevens worden vastgelegd.

Vaak worden gegevens in een specifieke applicatie beheerd zoals een assetmanagementsysteem. In GeolinQ kan een REST, WFS of databasekoppeling met deze applicaties worden geconfigureerd zodat de gegevens uit dergelijke applicaties ook centraal toegankelijk worden.

Met GeolinQ kunnen inwinning-, schouw- en inspectieapplicaties geconfigureerd worden zodat eindgebruikers op locatie met een tablet eenvoudig gegevens kunnen inwinnen en beheren. Voor het bepalen van een exacte locatie kan GeolinQ ook worden gekoppeld met een GNSS ontvanger. De locatiemeting is dan direct in GeolinQ op de kaart zichtbaar en kan eventueel worden gekoppeld aan bestaande objecten.

Ontdek de voordelen van centrale toegang tot brondata en de eenvoud van centraal beheer voor jouw organisatie

Neem contact met ons op