GeolinQ
Spatial Data Management
Provincie Overijssel,
Gerard Nienhuis
” Verwerking van de data in GeolinQ en het uitvoeren van de testleveringen aan het bronhouderportaal verliep erg soepel. Door medio mei al gefaseerd in productie te leveren heb ik er alle vertrouwen in dat we de deadline ook werkelijk gaan halen.”

Wat is de uitdaging?

De provincie Overijssel dient voor 1 juli 2022 alle grondwaterstand gegevens leveren aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Sommige meetreeksen beginnen al in 1935. Alles bij elkaar zijn dat meer dan 70 miljoen meetwaarden.

Hoe hebben we het aangepakt?

Alle gegevens zijn aan IntellinQ geleverd. IntellinQ controleert de data en neemt deze op in GeolinQ. IntellinQ configureert het software platform en heeft vervolgens in samenspraak met de Provincie Overijssel en TNO een aantal succesvolle testleveringen gedaan. Vervolgens worden nu alle grondwaterstanden automatisch aan de productieomgeving van het bronhouderportaal geleverd. Als de data door de BRO is verwerkt dan is deze daarna voor iedereen te raadplegen.

Wat is het resultaat?

Na succesvolle testleveringen aan het test bronhouderportaal is medio mei gestart met het gefaseerd geautomatiseerd leveren aan de productie omgeving van het bronhouderportaal. Door al 6 weken voor de deadline te starten met de grondwaterleveringen ligt de deadline van 1 juli binnen handbereik.