GeolinQ
Spatial Data Management
Hoogheemraadschap van Delfland
” Met GeolinQ heeft IntellinQ voor Delfland een flexibel platform geïmplementeerd waarmee de RIE gemakkelijker actueel kan worden gehouden.”

Wat was de uitdaging?

Doel van de RIE is het in kaart brengen en arbeidsrisco’s en deze planmatig te beheersen. Bestaande RIE oplossingen voldeden niet aan de eisen van Delfland omdat deze veelal niet gebruiksvriendelijk waren, zo werden er bijvoorbeeld veel “overbodige” vragen gesteld. Daarbij was het moeilijk om overzicht te houden in de maatregelen voor een specifieke bedrijfsonderdeel of een risico dat bij meerdere bedrijfsonderdelen actueel is. Belangrijk was dat we als basis het getoetste branche RIE instrument bleven gebruiken.

Hoe hebben we het aangepakt?

Delfland heeft samen met IntellinQ een GeolinQ configuratie gemaakt voor het uitvoeren van de RIE waarbij vanuit de eindgebruiker de eisen zijn opgesteld en er “terug” ontworpen is naar de basis, dit gebeurde in een iteratief proces.

Wat was het resultaat?

Met de RIE configuratie heeft Delfland een flexibel platform voor de ondersteuning van alle RIE processen. Afhankelijk van de rol van een gebruiker worden de aanwezige arbeidsrisico’s uit de RIE zichtbaar. De uitvoerders van de RIE kunnen nu zelf de van belang zijnde elementen selecteren, waarbij bevindingen uit de eerdere RIE’s beschikbaar blijven. Delfland kan ook zelf rapportages maken en aanpassen. De rapportages kunnen op basis van rollen of verantwoordelijkheden aan gebruikers beschikbaar worden gesteld.