GeolinQ
Spatial Data Management

RI&E Manager stopt, stap over op de RI&E configuratie

Het A&O fonds gemeenten meldt dat IT&Care per 1 januari 2024 stopt met het aanbieden van de RI&E-manager. De software voldoet niet meer aan de eisen die voor de toekomst worden gesteld. Vele gemeenten en waterschappen maken gebruik van de RI&E manager en moeten nu op zoek naar een alternatief.

Overstappen naar de RI&E configuratie

IntellinQ heeft samen met het hoogheemraadschap Delfland de RI&E configuratie voor GeolinQ ontwikkeld. De RI&E configuratie geeft waterschappen en gemeenten inzicht in de arbeidsomstandigheden en de voorgestelde verbeteringen. Aan de hand van de vragenlijsten kunnen medewerkers de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een iPad op locatie of op de werkplek uitvoeren.

Constateringen tijdens een rondgang kunnen direct worden ingevoerd en de risico’s worden geclassificeerd conform de Kinney & Wiruth methode. Maatregelen kunnen aan actiehouders in de organisatie worden toegewezen en de voortgang kan via rapportages worden gevolgd.

Met de RI&E configuratie voor GeolinQ kunnen gemeenten en waterschappen voor 2024  eenvoudig overstappen naar een actuele RI&E die voldoet aan de specifieke wensen van de organisatie.

Bespreek de mogelijkheden voor jouw gemeente of waterschap om over te stappen

Neem contact met ons op