GeolinQ
Spatial Data Management

Toepassingen configureren met GeolinQ 1.5.0

In GeolinQ versie 1.5.0 is het mogelijk om naast kaarten andere typen schermen zoals lijsten, menu’s, formulieren en vragenlijsten te configureren. Met deze nieuwe schermen kunnen toepassingen voor eindgebruikers worden geconfigureerd en via een applicatieservice op elk apparaat met een internetbrowser worden gebruikt. De schermen kunnen direct aan zowel geografische als niet geografische gegevens worden gekoppeld inclusief bestanden zoals documenten en foto’s. Door de directe koppeling tussen schermen en gegevens kunnen met enkele muisklikken krachtige en op eindgebruikersbehoeften gerichte toepassingen worden geconfigureerd voor het inwinnen, integreren en distribueren van gegevens.

De schermen worden via wizards geconfigureerd op basis van de attributen van het datamodel in GeolinQ. Attributen uit het datamodel worden direct gekoppeld aan bijvoorbeeld de velden van formulieren of kolommen van lijsten. De schermen kunnen aan elkaar gerelateerd worden zodat een toepassing ontstaat die als een applicatieservice kan worden ontsloten. Via een internetbrowser kan de toepassing beschikbaar worden gesteld aan eindgebruikers.

Met de nieuwe typen schermen in GeolinQ 1.5.0. is het mogelijk toepassingen te configureren die veel krachtiger zijn dan de kaartportalen uit eerdere GeolinQ versies. De applicatieservice vervangt daarmee de bestaande kaartportaalservice waarmee alleen kaartschermen beschikbaar konden worden gesteld aan eindgebruikers. De bestaande kaartschermen zijn ook uitgebreid met functionaliteit voor het inwinnen van gegevens met GNSS ontvangers. Zo is er onder andere de mogelijkheid om punten te berekenen buiten het bereik van de ontvanger en lijnen te visualiseren op basis van ingemeten punten.

Meer informatie over de alle nu beschikbare schermtypen die gebruikt kunnen worden: Applicatieschermen in GeolinQ

Voorbeeld applicatie: Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De eerste toepassing op basis van de nieuwe schermen in GeolinQ 1.5.0 is de RI&E configuratie. Deze toepassing voor het ondersteunen van de RI&E heeft het Hoogheemraadschap Delfland samen met IntellinQ gemaakt. Doel van de RI&E is het bevorderen van veilig en gezond werken van werknemers. Met de configuratie wordt zowel het proces van inventariseren, kwantificeren van risico’s ondersteund als het vastleggen van maatregelen en de voortgang van het implementeren van maatregelen die tot risicovermindering leiden. Meer informatie over deze toepassing:Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)