GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ 1.3.1 beschikbaar

In versie 1.3.1 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in data integratie van vector gegevens. Daarnaast is, in te kader van de samenwerking met Nieuwland de koppeling via WFS en WMS met WebGIS Publisher verbeterd. Tenslotte zijn verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe GeolinQ functionaliteit die in 1.2.0. is geintroduceerd.  

Met versie 1.2.0 is onlangs de Seamless Point Surface dataset driver en de WSDL databron in GeolinQ geintroducerd. De Seamless Point Surface (SPS) dataset driver maakt het automatisch combineren van bestaande puntenwolken en raster datasets tot een aaneengesloten dataset mogelijk. De WSDL databron maakt het mogelijk om WSDL services in GeolinQ te importeren als externe databron. Met deze uitbreidingen en een vernieuwde GUI voor externe databronnen biedt GeolinQ 1.2.0 nog meer mogelijkheden om databronnen te ontsluiten, te combineren en de gegevens te distribueren. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor visualisatie en publicatie. 

Seamless Point Surface (SPS) dataset driver   

Het combineren administratieve gegevens en feature gegevens uit verschillende datasets en databronnen was al mogelijk met GeolinQ. De Seamless Point Surface (SPS) dataset driver maakt het combineren van afzonderlijk puntenwolken en rasterdatasets nu ook mogelijk. Gebruikers kunnen prioriteitsregels definiëren op basis van metadata attributen van datasets voor het automatisch en flexibel samenstellen van kaartbladrandloze modellen van puntenwolken en rasterdatasets. Op basis van de prioriteitregels wordt de geografische omhullende van de datasets in het SPS model bepaald waarbij de overlap tussen datasets verwijderd wordt. Hierdoor ontstaat een naadloze overgang tussen de puntenwolken en rasterdatasets.

Alleen de omhullenden van de datasets worden opgeslagen in het SPS zodat geen redundante opslag van punt- en rasterdata nodig is. Hierdoor kan een SPS snel bijgewerkt worden wanneer datasets aan het SPS toegevoegd of verwijderd worden.  Meer informatie over SPS.

WSDL databron

Naast het importeren van XML en GML gegevens met de GML/XML databron kunnen in versie 1.2.0 nu ook direct gegevens uit een WSDL service worden geïmporteerd. Evenals bij de GML/XML databronnen wordt de onderliggende datastructuur van de WSDL automatisch gegeneerd en worden de beschikbare WSDL services aan het datamodel gekoppeld. Het flexibele datamodel van GeolinQ staat toe om de WSDL services onderling te koppelen, zodat de antwoorden van een service weer kunnen dienen als een vraag voor de volgende service. De WSDL koppeling in GeolinQ is ontwikkeld, omdat de nieuwe generatie basisregistraties steeds meer gebruik maken van WSDL koppelingen. Zodoende kunnen met GeolinQ 1.2.0 nu ook via WSDL externe voorzieningen zoals de Basis Registratie Ondergrond (BRO) en het Nationaal Handelsregister (NHR) bevraagd worden en als databron aan GeolinQ gekoppeld worden. Vergelijkbaar met de andere landelijke voorzieningen voor de basisregistraties kan daarbij ook beveiligde gekoppeld worden middels een PKI certificaat.

Nieuwe GUI externe databronnen

GeolinQ 1.2.0 beschikt om een nieuwe Graphical User Interface (GUI) om externe databronnen te koppelen. De nieuwe GUI geneert op intuïtieve, eenduidige en consistente wijze voor externe databronnen automatisch een datamodel in GeolinQ waarin vervolgens de gegevens uit de externe databron kunnen worden geïmporteerd. De aankoppelen en genereren van externe databronnen werkt nu de database, XML, GML, WFS, S57 en WSDL databronnen hetzelfde. Voor de externe databronnen kan er nu een selectie van relevante gegevens worden gemaakt zodat niet alle gegevens uit de externe databron hoeven worden overgehaald.