GeolinQ
Spatial Data Management

BRK service een maand gratis voor gemeenten

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is de registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten van percelen. Veel gemeenten ondervinden knelpunten met het gebruik van de BRK. Vooral het verwerken van mutatieberichten van het Kadaster om de BRK actueel te houden verloopt vaak moeizaam. Met ‘GeolinQ as a Service’ (GaaS), kan de BRK eenvoudig worden ingelezen en worden de mutaties met een automatische taak bij het Kadaster opgehaald. De BRK wordt met GeolinQ naar eindgebruikers ontsloten via een gebruikersportaal, WMS en WFS services en downloads.    

Om te ervaren hoe eenvoudig het gebruik van de BRK kan zijn biedt IntellinQ gemeenten de GeolinQ BRK omgeving aan op basis van GaaS abonnement voor een proefperiode van een maand zonder kosten. Het GaaS abonnement kan na de proefperiode voor € 395,- per maand exclusief BTW voorgezet worden. De GeolinQ BRK actie loopt tot 1 september 2020.

De GeolinQ BRK actie

Gemeentes kunnen zich eenvoudig aanmelden voor de actie bij IntellinQ via het contactformulier of telefonisch via 010 846 74 10. De deelnemende gemeente stuurt de BRK nulstand en eventueel het BRK abonnement met bijbehorend PKI certificaat van haar organisatie naar IntellinQ. Vanzelfsprekend gaat IntellinQ zorgvuldig om met de aangeleverde gegevens.

Op basis van de aangeleverde gegevens levert IntellinQ binnen enkele dagen de GeolinQ BRK omgeving en wordt een online afspraak gemaakt waarbij de deelnemer de inloggegevens ontvangt en wegwijs wordt gemaakt in de BRK omgeving. De geleverde BRK omgeving bestaat uit een beheeromgeving en een gebruikersportaal.

Voor het gebruik van de BRK zijn er twee views beschikbaar in de beheeromgeving. De basisview bevat voor elk perceel het soort recht, zoals eigendoms- of opstalrecht, het oppervlak en de naam van de gerechtigde. De uitgebreidere view bevat meer detailgegevens van de gerechtigde, zoals adres en woonplaats en het moment dat het recht gevestigd is. Via deze views worden de BRK objecten in GeolinQ in twee kaartlagen in een kaart getoond en kan de attribuutinformatie per perceel worden opgevraagd. De views zijn daarnaast als WMS en WFS geconfigureerd om te kunnen worden gebruikt in externe viewers. Indien gewenst kunnen aanvullende views geconfigureerd worden.

Voor eindgebruikers is de kaart uit de beheeromgeving beschikbaar in het gebruikersportaal. Het portaal is opgemaakt in de huisstijl van de afnemende organisatie. De gegevens uit de kaartlagen kunnen geëxporteerd worden in onder andere het Excel- en Shape formaat.

Actie voorwaarden

IntellinQ stelt de GeolinQ BRK omgeving voor gemeenten een maand lang kosteloos beschikbaar onder de volgende actievoorwaarden:

  • De proefperiode gaat in op het moment dat de BRK omgeving opgeleverd wordt aan de deelnemer. De ‘GeolinQ as a Service Start’ (GaaS Start) wordt als GeolinQ omgeving aangeboden. Na de gratis proefperiode kan het GaaS Start abonnement worden voortgezet voor € 395,- per maand exclusief BTW.
  • IntellinQ kan in overleg de naam van de deelnemende organisatie aan de actie gebruiken in haar commerciële uitingen.
  • Eventueel aanvullende configuratie, consultancy en training buiten de actie worden na afstemming en schriftelijke vastlegging aan de deelnemer in rekening gebracht.
  • De BRK configuratie ondersteunt de levering op basis van de BRK XSD versie 1.14 van het Kadaster. De BRK nulstand en het mutatieabonnement dienen gebaseerd te zijn op deze XSD versie.