GeolinQ
Spatial Data Management

Waterkwaliteit op basis van satellietdata

De waterkwaliteit van oppervlaktewater is van levensbelang voor alle plant- en diersoorten. De waterkwaliteit is voldoende als metingen op kenmerken als chemische stoffen, temperatuur en helderheid voldoen aan de landelijke normen. De rijksoverheid en waterschappen moeten de waterkwaliteit controleren en ingrijpen als deze, bijvoorbeeld door lozingen in gevaar komt. Traditioneel worden metingen gedaan met sensoren in het water en analyseren van watermonsters. De waarde van metingen kunnen per locatie echter sterk verschillen.

Door gebruik te maken van satellietdata kunnen veranderingen in de waterkwaliteit voor grote wateroppervlakten meerdere keren per week gedetecteerd worden. Kenmerken zoals de hoeveelheid chlorofyl kunnen met satellieten waargenomen worden. De verwerking van satellietdata naar bruikbare waterkwaliteit datasets is nog in ontwikkeling en het werkveld van specialistische partijen.

Met GeolinQ kunnen verwerkte satellietdata zoals de hoeveelheid chlorofyl en resultaten van metingen vanuit watermonsters en sensoren in het water via de kaart worden ontsloten en verwerkt worden tot informatieproducten.

Waterkwaliteit in kaart

Met GeolinQ kunnen de metingen van bijvoorbeeld chlorofyl waarden van specialistische satellietdata leveranciers en de resultaten van metingen als chlorofyl, temperatuur en chemische samenstelling uit meer traditionele waterkwaliteit metingen via de kaart ontsloten worden. De veranderingen van de waterkwaliteit van een gebied in een tijdsperiode kunnen inzichtelijk worden gemaakt met een time-slider in de kaart.

Grafieken en trendanalyse

De verandering van de waterkwaliteit op een locatie gedurende een tijdsperiode wordt in één oogopslag duidelijk door de metingen te visualiseren in een grafiek. Voor trendanalyses kan een trendlijn in de grafiek worden geplot waarin de tijdscomponent en orde van de polynoom instelbaar zijn.

Voor trendanalyses kan een trendlijn in de grafiek worden geplot waarin de tijdscomponent en orde van de polynoom instelbaar zijn.

Combineren satellietdata en watermonsters

Door de veranderingen van waterkwaliteit van verwerkte satelliet waarnemingen te combineren met de veel nauwkeurige metingen vanuit watermonsters en sensoren in het water kunnen informatieproducten gemaakt worden die gebruik maken van de kracht van de verschillende meetmethoden.

Door deze informatieproducten op een kaart te tonen wordt de actuele waterkwaliteit per locatie beschikbaar. Als afwijkingen van de waterkwaliteit op de kaart gesignaleerd worden kan direct worden ingegrepen met maatregelen.

Ondek de kracht van waterkwaliteit kaarten op basis van satellietdata met GeolinQ.

Neem contact met ons op