GeolinQ
Spatial Data Management

Bodemdaling in kaart

De bodem is in beweging. Het oppompen van water uit de polders en het winnen van energie zorgt ervoor dat bijna overal in Nederland de bodem daalt. Doordat de bodemdaling per locatie kan verschillen ontstaat schade aan de infrastructuur zoals wegen, woningen, kabels en leidingen. Informatie over bodemdaling is van belang omdat bij een tijdige signalering maatregelen genomen kunnen worden om schade aan de infrastructuur te voorkomen. Bodemdalingsmetingen met Satelliet Radar Interferometrie (InSAR) hebben een nauwkeurigheid tot op de minimeter. InSAR metingen worden sinds 2015 uitgevoerd. Een gedeelde is voor Nederland als open data bestanden beschikbaar via het Nationaal Georegister en Rijkswaterstaat.

Met GeolinQ kunnen InSAR metingen via de kaart en grafieken worden ontsloten en verwerkt worden tot informatieproducten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gebruikt GeolinQ voor het beschikbaar stellen van verschillende remote sensing datasets waaronder InSAR metingen van de afgelopen jaren. Via kaarten en grafieken hebben medewerkers inzicht in de ontwikkeling van de bodemdaling door de tijd op elke locatie in Nederland.  

“Met GeolinQ is remote-sensing informatie nu breed en flexibel beschikbaar voor elke RWS gebruiker’”

Bodemdaling in kaart

Wekelijks worden InSAR metingen uitgevoerd door satellieten zoals de Sentinel-1. De InSAR metingen worden verwerkt tot bodemdalingsgegevens door specialistische partijen zoals in Nederland Sensar en Skygeo. Met GeolinQ kunnen deze verwerkte metingen via de kaart ontsloten worden. De veranderingen van de bodemhoogte van een gebied in een tijdsperiode kunnen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt met een time-slider in de kaart.

Grafieken en trendanalyse

De bodemdaling op een locatie gedurende een tijdsperiode wordt in één oogopslag duidelijk door de InSAR metingen te visualiseren in een grafiek.

Voor trendanalyses kan een trendlijn in de grafiek worden geplot waarin de tijdscomponent en orde van de polynoom instelbaar zijn.

Bodemdaling relateren aan infrastructuur

Met GeolinQ kan worden vastgesteld welke infrastructuurobjecten door bodemdaling risico op schade kunnen oplopen door de locaties met grote bodemdalingsverschillen te doorsnijden met de locaties van infrastructuurobjecten. De infrastructuurobjecten, zoals wegen, woningen, kabels en leidingen, op locaties met grote bodemdaling worden via de kaart getoond. Op basis van deze informatie kan nader onderzoek worden gedaan en eventueel maatregelen worden genomen om schades aan de infrastructuur zo veel als mogelijk te voorkomen.

Visualiseer de bodemdaling met GeolinQ. Maak nu een afspraak voor een demonstratie.

Neem contact met ons op