GeolinQ
Spatial Data Management

Import en Export

Het importeren van gegevens naar een dataset en exporteren van gegevens vanuit een dataset kan op basis van verschillende bestandsformaten en coördinatensystemen. De kolommen van bestanden kunnen via een import- of exportformaat worden gekoppeld aan de attributen van een dataset. De configuraties van import- en exportformaten kunnen worden opgeslagen in een databron zodat de koppeling via het bestandformaat en de dataset slechts eenmaal hoeft worden vastgelegd.

GeolinQ gebruikt voor coördinaattransformatie van coördinaten de EPSG database waardoor bijna alle coördinaattransformaties wereldwijd ondersteund worden.

De import van gegevens verloopt altijd via een taak. Gegevens kunnen via een vooraf geplande importtaken ook automatisch worden geïmporteerd via een koppeling vanaf een fileserver . In de importtaak worden gegevens ingelezen en gevalideerd aan de datastructuur. Indien er validatiefouten optreden tijdens de import faalt de taak en worden de importtransactie teruggedraaid. In de log van taak kan de foutmelding worden bekeken en het probleem in het importbestand worden verholpen.

De export van gegevens kan direct worden uitgevoerd met een download of via een taak. Bij de export kan ook een gebied worden aangegeven waarvoor de gegevens worden geëxporteerd. Dit gebied kan uit de geometrie van een featuredataset worden gehaald of in de kaart worden getekend.

Raster en puntenwolken datasets

Voor rasters en puntenwolken worden de volgende importformaten ondersteund:

 • ASCII XY CSV
 • GeoTIFF
 • LAS
 • BAG (Bathymetry Attributed Grid) *
 • Erdas ECW **

* Voor BAG ondersteuning dient GDAL te worden geïnstalleerd.
** Voor ECW ondersteuning dient de ERDAS Hexagon SDK geïnstalleerd te worden. Voor commerciële doeleinden is hier een licentie voor nodig (https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/compression-products/erdas-ecw-jp2-sdk).

Voor rasters en puntenwolken worden de volgende exportformaten ondersteund:

 • ASCII XY CSV
 • GeoTIFF

Feature datasets

Voor features worden de volgende importformaten ondersteund:

 • ASCII CSV
 • ESRI Shape format
 • DXF
 • GeoJSON

Voor features worden de volgende exportformaten ondersteund:

 • ASCII CSV
 • Excel
 • ESRI shape
 • GeoJSON
 • XML/GML

Administratieve datasets

Voor administratieve gegevens worden het volgende importformaat ondersteund:

 • ASCII CSV
 • ASCII Fixed Field
 • JSON
 • Stuf-TAX

Voor administratieve gegevens worden de volgende exportformaten ondersteund:

 • ASCII CSV
 • Excel
 • JSON
 • XML

Op aanvraag is GeolinQ uit te breiden met extra exportformaten. Neem contact met ons op voor meer informatie.