GeolinQ
Spatial Data Management

OGC Webservices

Gegevens zijn met webservices beschikbaar te maken voor viewers, processing tools en analyse tools van derden. De door het Open Gis Consortium (OGC) gedefinieerde Web Map Services (WMS) en Web Feature Services (WFS) standaarden zijn de de-facto standaard voor het uitwisselen van kaartvisualisaties en geografische gegevens.

Web Map Services (WMS)

Services voor het delen van kaartvisualisaties, Web Map Services (WMS), zijn eenvoudig in GeolinQ te configureren. WMS lagen worden gebaseerd op actieve selecties van datasets uit datamodellen. Het voordeel hiervan is dat datasets, dus ook nieuwe datasets en updates van datasets, die aan de selectiecriteria voldoen, automatisch worden meegenomen in de WMS. Per dataset selectie kunnen één of meerdere opmaakstijlen geselecteerd worden. Opmaakstijlen zijn conform de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard. Bestaande SLD's kunnen geïmporteerd worden en gemaakte of aangepaste SLD's kunnen geëxporteerd worden. Zodoende zijn opmaakstijlen, net als de gegevens conform open standaarden beschikbaar. 

Elke opmaakstijl is als een aparte WMS laag op te vragen. De services bevatten dus altijd de meest recente gegevens. WMS services zijn voor alle typen geografische gegevens te configureren en zijn vooral bedoeld voor integratie met kaartviewers.    

Web Feature Services (WFS)

Services voor het delen van objectgegevens, Web Feature Services (WFS), zijn eenvoudig in GeolinQ te configureren. WFS lagen worden gebaseerd op actieve selecties van datasets uit datamodellen. Het voordeel hiervan is dat datasets, dus ook nieuwe datasets en updates van datasets, die aan de selectiecriteria voldoen worden meegenomen in de WFS. De services bevatten dus altijd de meest recente gegevens. WFS services zijn vooral geschikt voor het integreren van gegevens met processing tools of GIS analyse tools zoals ArcGIS en QGIS.     

Transactional Web Feature Services (WFS-T)

De configuratie van Transactional Web Feature Services (WFS-T) maakt het mogelijk om conform de OGC standaard mutaties op bestaande objecten uit te voeren met applicaties van derden. Mutaties kunnen zowel betrekking hebben op de geometrie als attribuutwaarden van het object. Ook kunnen nieuwe objecten worden aangemaakt of juist objecten worden verwijderd.  

Web Coverage Service (WCS)

Via de Web Coverage Service (WCS) kunnen puntenwolken of rasterdatasets beschikbaar gesteld worden aan derden. Evenals WMS en WFS services bestaan WCS services uit lagen waarin datasets kunnen worden opgenomen. Via een conditie op de metadata van de datasets kunnen meerdere datasets in één laag worden gecombineerd. Nieuwe datasets die voldoen aan de WCS conditie worden automatisch aan de WCS laag toegevoegd. Zodoende is de WCS altijd up-to-date.