GeolinQ
Spatial Data Management

Tenants

Het GeolinQ platform is eenvoudig te beheren voor meerdere organisaties, afdelingen of projecten door het gebruik van tenants. Een tenant is op zichzelf staande instantie van GeolinQ met een eigen databaseschema, gebruikers, databronnen en datasets voor een organisatie of afdeling. Elke tenant heeft een eigen URL en databronnen met gegevens kunnen niet tussen tenants worden gedeeld. De tenants maken wel gebruik van de dezelfde GeolinQ database, applicatieserver en taakserver zodat meerdere organisaties of afdelingen van dezelfde infrastructuur gebruik kunnen maken.

Organisaties kunnen bijvoorbeeld voor elke klant een tenant maken waarin gegevens voor die klant kunnen worden beheerd. De klant krijgt dan een eigen GeolinQ omgeving voor het gegevensbeheer. De tenantstructuur zorgt ervoor dat de klanten op geen enkele manier elkaars gegevens kunnen inzien of muteren.

Centraal gebruikersbeheer

Vanuit de root tenant kunnen nieuwe tenants worden aangemaakt en worden beheerd. Elke tenant heeft in principe zijn eigen gebruikers en autorisatiestructuur. Voor toepassingen waarbij de autorisatiestructuur gelijk is voor elke tenant kan centraal gebruikersbeheer worden ingeschakeld. Bij centraal gebruikersbeheer wordt de autorisatiestructuur van de root tenant overgenomen en toegepast in de onderliggende tenant. De gebruikersaccounts van root tenant kunnen dus worden gebruikt om in te loggen op de onderliggende tenant.