GeolinQ
Spatial Data Management

IntellinQ

IntellinQ is gevestigd in Rotterdam en is gespecialiseerd in het configureren van toepassingen voor het integreren van geografische gegevens op basis van het softwareplatform GeolinQ. Daarnaast levert IntellinQ diensten ter ondersteuning aan organisaties die gebruik maken van het GeolinQ platform.

Integratie van de datamanagementketen

Datamanagement stelt organisaties in staat om eigen gegevens en gegevens uit externe bronnen in te winnen, te integreren en te distribueren. De aanpak van IntellinQ onderscheidt zich doordat de gehele datamanagementketen van bron tot eindgebruiker wordt geïntegreerd en geautomatiseerd op basis van het softwareplatform GeolinQ. Het integrale beheer van ruimtelijke gegevens biedt een adequate informatievoorziening voor de primaire processen in data-gedreven organisaties en speelt in op de eisen van de toekomstige informatievoorziening.

De toekomstige informatievoorziening gaat uit van configureerbare toepassingen die gebruik maken van een netwerk van gekoppelde gegevensbronnen die geïntegreerd worden om te voldoen aan de informatievraag van eindgebruikers zoals bijvoorbeeld het programma Doorontwikkeling is Samenhang (DiS Geo). De integratie van koppelingen en afhankelijkheden tussen databronnen speelt een steeds belangrijkere rol in het beheer van de datamanagementketen.

Data-gedreven in plaats van kaart-gedreven werken

De traditionele Geografische Informatie Systemen (GIS) zijn kaart-gedreven informatiesystemen. Het uitgangspunt is de kaart en geografische gegevens worden als lagen in de kaart opgenomen. Bij een data-gedreven benadering vormen de gegevens het uitgangspunt en is de kaart slechts een van de presentatievormen van de gegevens. Bij een data-gedreven informatiesysteem zoals GeolinQ kunnen dezelfde gegevens op vele manieren worden toegepast.

Configureren in plaats van programmeren

IntellinQ levert precies hetzelfde softwareplatform GeolinQ aan alle klanten. Maatwerk en klant specifieke wensen worden met behulp van configuraties gerealiseerd. Het datamodel, de koppelingen met bestanden of externe databronnen, de kaartschermen, de dataservices zoals bijvoorbeeld REST, WMS en WFS kunnen worden geconfigureerd in GeolinQ. Het programmeren van maatwerk met scripts behoort tot het verleden. GIS toepassingen kunnen in GeolinQ eenvoudig via de gebruikersinterface worden geconfigureerd door de eindgebruiker.