IntellinQ
Spatial Data Management

Beheren en aanleveren van IMKL gegevens

Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) is een standaard datamodel voor de gegevensuitwisseling voor werkzaamheden van grondroerders. Het IMKL is deels gebaseerd op INSPIRE modellen voor kabels en leidingen. Het IMKL vloeit voort uit de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) die tot doel heeft gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Grondroerders zijn verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster te doen. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen digitaal aanbieden bij het Kadaster. Kabel- en leidingbeheerders leveren de kabel- en leidinggegevens bij het Kadaster in een GML volgens de IMKL standaard. Het datamodel van de IMKL standaard is volledig beschreven in een XSD waarop het Kadaster de aangeleverde kabel- en leidinggegevens van de beheerders valideert.

Kabel- en leidinginformatie is doorgaans beschikbaar bij de netwerkbeheerder in andere formaten (ESRI Shape file of AutoCAD) dan het IMKL formaat. In GeolinQ kunnen bestaande kabel- en leidinggegevens worden geïmporteerd en eventueel verder worden beheerd. Het IMKL model wordt in GeolinQ gegenereerd op basis van de XSD die het IMKL model beschrijft. Met views en unions wordt het IMKL model aan het bestaande informatiemodel van de beheerder gekoppeld. De kabel- en leidinginformatie kan worden geëxporteerd als een GML op basis van de IMKL XSD en worden aangeleverd bij het Kadaster.