IntellinQ
Spatial Data Management
Ruimtelijke datamanagement oplossingen

IntellinQ biedt oplossingen om grip te krijgen op de datamanagementketen door een combinatie van het GeolinQ softwareplatform en expertise op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening. IntellinQ heeft zijn wortels in het geografische en hydrografische domein waarin ruimtelijke gegevens zoals puntenwolken, rastergegevens en vectorgegevens worden ingewonnen, verwerkt en ontsloten.

Van medewerkers tot directie, iedereen wil beslissingen nemen op basis van betrouwbare en accurate informatie. Vaak is besluitvorming is gebaseerd op ruimtelijke informatieproducten zoals bijvoorbeeld satellietbeelden, radarbeelden, navigatiegegevens in de auto of op zee. De eisen die eindgebruikers aan ruimtelijke informatieproducten stellen, maar ook de brongegevens die aan de informatieproducten ten grondslag liggen zijn aan steeds meer verandering onderhevig. Door de gehele datamanagement keten, van brongegevens tot eindgebruiker, te integreren kan effectief op verandering worden ingespeeld.

Integratie van de datamanagementketen

De datamanagementketen bestaat uit de drie gekoppelde processen: gegevensinwinning, gegevensintegratie en gegevensdistributie. In een geïntegreerde datamanagement oplossing worden de ingewonnen gegevens gekoppeld of bewerkt tot informatieproducten waarna de informatieproducten in verschillende vormen naar de eindgebruikers en applicaties worden gedistribueerd.

Gegevensinwinning Gegevensinwinning is het beheer van interne gegevensverzamelingen en het aansluiten van externe databronnen. Een belangrijk doel is het koppelen zowel de interne als externe databronnen aan een universeel gegevensmodel voor integratiedoeleinden. Dit universele gegevensmodel beschrijft zowel de brongegevens als de daaraan gerelateerde metadata zodat de context van gegevens beschikbaar is en brondata eenvoudig kan worden ontsloten, gekoppeld en bewerkt.

Gegevensintegratie De eisen van eindgebruikers voor de informatieproducten worden ingevuld met het configureren van gegevensmodellen op maat. De gewenste informatieproducten worden verkregen door gegevens uit verschillende gegevensbronnen te koppelen en te combineren op basis van het universele gegevensmodel. Informatieproducten kunnen ook worden verkregen door brongegevens te verwerken met algoritmes. Het beheer van de afhankelijkheden tussen de brongegevens, bewerkingen en informatieproducten maakt het mogelijk processen te starten en gebruikers te informeren als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Gegevensdistributie Informatieproducten worden via uiteenlopende bestandsformaten en services aan de eindgebruikers en applicaties gedistribueerd. Hetzelfde informatieproduct kan op basis van het universele gegevensmodel in verschillende bestandformaten en services worden uitgeleverd. Door het koppelen van een autorisatiemodel aan het universele gegevensmodel komen de juiste informatieproducten bij de juiste eindgebruikers en wordt ongeautoriseerd gebruik voorkomen.

Nieuws

9 december 2016 IntellinQ neemt, als technologie provider, deel aan consortium voor het evalueren Grondwatermonitoringputten van BRO Ketentest

8-10 november 2016 IntellinQ had een stand en presenteerde de paper Managing hydrographic data for multiple usage op de Hydro2016.

03 november 2016 GeolinQ 1.1 introduceert een S-57 databron om ENCs te importeren.

26 oktober 2016 IntellinQ heeft presenatatie innovative hydrographic datamanagement now and in the future gegeven tijdens de HSB meeting op Ofshore Energy16.

15 maart 2016 IntellinQ geeft GeolinQ presentatie tijdens Kooy symposium 2016 | BIG DATA en AI op 6 april als onderdeel excellente technologieën. Meer informatie

2 februari 2016 IntellinQ en Crotec hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van C-Sam centraal. C-SAM centraal is de oplossing om geo-informatie én basisregistraties te ordenen, slim te combineren, te beheren en beschikbaar te stellen voor lokale overheden. Meer informatie

22 januari 2016 GeolinQ biedt vanaf vandaag nieuwe functionaliteit om geografische gegevens nog beter te beheersen. Met de mapping functionaliteit kunnen gegevens in data sources met elkaar gecombineerd worden in kaartlagen.

4 januari 2016 GeolinQ biedt vanaf nu WFS Datasource functionaliteit om gegevens en gegevensmodellen eenvoudig uit Web Feature Services (WFS) op te nemen.

15 december 2015 Vanaf nu biedt GeolinQ functionaliteit om datasources aan te maken middels het importeren van XSD’s op basis van GML. Met deze functionaliteit kan bijvoorbeeld het BGT model worden opgenomen in GeolinQ en GML files, zoals bijvoorbeeld de BGT extracten die als download beschikbaar zijn op PDOK, geïmporteerd worden.

8 december 2015 IntellinQ gaf 8 december een presentatie over het effectief beheer van maritieme data met GeolinQ op het ‘Management of massive point cloud data: wet and dry’ symposium in Delft. Bekijk hier de presentatie

8 september 2015 Om nog eenvoudiger GeolinQ in te zetten als Spatial Data management software en zowel te integreren met gegevensbronnen van derden via webservices en database links als de gegevens te ontsluiten is de GeolinQ architectuur uitgebreid met het Data Source en Data Services concept.

7 augustus 2015 Crotec introduceert C-SAM magazijn met GeolinQ als data- management component. Meer informatie

27 juli 2015 Introductie van een eendaagse workshop om gebruikers kennis te laten maken met het case gerichte iteratieve datamanagement concept van Geolinq. Meer informatie