IntellinQ
Spatial Data Management
Specialisme
IntellinQ biedt oplossingen voor het beheer van geografische gegevens op basis van een uniek flexibel concept voor datamodellering. Datamodellen kunnen op basis van dit concept eenvoudig aangepast worden aan veranderende informatiebehoeften van organisaties. Deze geconfigureerde datamodellen zijn de basis voor het importeren en valideren van gegevens welke doorzocht, gebruikt en gedeeld kunnen worden door gebruikers.

GeolinQ is de op basis van de IntellinQ concepten ontwikkelde software oplossing voor het beheren, visualiseren en delen van grote hoeveelheden geografische gegevens. De oplossing biedt organisaties die voor hun bedrijfsprocessen gebruik maken van geografische gegevens een efficiënte en effectieve oplossing voor beheer van deze gegevens. Meer informatie is beschikbaar op de GeolinQ website.

HydrolinQ is de software oplossing voor het eenvoudig beheren en delen van gegevens specifiek voor de watersector. De oplossing is gebaseerd op GeolinQ. HydrolinQ is nog in ontwikkeling en wordt later dit jaar gelanceerd. De oplossing zal een basis configuratie en een aantal uitbreidingen specifiek voor het beheer en delen van oceanografische en binnenwater gegevens bieden. HydrolinQ wordt daarmee perfect om eenvoudig gegevens beheer voor de sector uit te voeren. Meer informatie komt beschikbaar op de HydrolinQ website.
Markten
Veel organisaties ervaren een kloof tussen enerzijds de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het inwinnen van data en anderzijds de afdelingen die data analyseren en publiceren in de primaire processen van de organisatie. GeolinQ is de technologie om deze kloof te overbruggen. Enkele toepassingsvoorbeelden in de markt zijn:

Olie en Gas: Geografische informatie is van cruciaal belang voor de olie en gas markt. Data worden gebruikt voor het vinden en analyseren van potentiële olie en gas velden tot het bepalen van de optimale route voor pijpleidingen. Voor deze processen moeten grote hoeveelheden data worden ingewonnen. GeolinQ biedt de kern oplossing om al deze data beheersbaar te maken en centraal beschikbaar te stellen.

Overheden: Overheidsorganisaties gebruiken grote hoeveelheden en heterogene geografische bronnen. Een integraal beeld van beschikbare data is van belang om beleid te bepalen en beslissingen te kunnen nemen. Om data efficiënt te kunnen beheren en te kunnen uitwisselen met andere organisaties worden Spatial Data Infrastucturen (SDI) geïmplementeerd. Het flexibele datamodel, de schaalbare architectuur en de open interfaces kunnen organisaties helpen om SDI’s snel en efficiënt in te richten.

Hydrografie: De GeolinQ concepten hebben hun oorsprong in de hydrografische markt. Deze concepten hebben geleid tot de oplossing voor het beheersbaar maken van zeer grote hoeveelheden bathymetrische data en het produceren van bathymetrische informatie producten voor navigatie doeleinden. De combinatie van de hoge performance en intelligente algoritmes vormen hiervoor een de basis.

Aardobservatie: De afgelopen jaren is zijn er steeds meer data van aardobservatie satellieten beschikbaar gekomen. Deze data zijn van grote waarde om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld milieu en bodemdalingen vraagstukken. Met GeolinQ kunnen dergelijke data efficiënt doorzocht, gecombineerd en geanalyseerd worden zodat ontwikkelingen inzichtelijk worden.

Nieuws
Hydro 16
IntellinQ sponsort de hydrografische conferentie in Rostock, Duitsland. Conferentie informatie

15 maart 2016 IntellinQ geeft GeolinQ presentatie tijdens Kooy symposium 2016 | BIG DATA en AI op 6 april als onderdeel excellente technologieën. Meer informatie

2 februari 2016 IntellinQ en Crotec hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van C-Sam centraal. C-SAM centraal is de oplossing om geo-informatie én basisregistraties te ordenen, slim te combineren, te beheren en beschikbaar te stellen voor lokale overheden. Meer informatie

22 januari 2016 GeolinQ biedt vanaf vandaag nieuwe functionaliteit om geografische gegevens nog beter te beheersen. Met de mapping functionaliteit kunnen gegevens in data sources met elkaar gecombineerd worden in kaartlagen.

4 januari 2016 GeolinQ biedt vanaf nu WFS Datasource functionaliteit om gegevens en gegevensmodellen eenvoudig uit Web Feature Services (WFS) op te nemen.

15 december 2015 Vanaf nu biedt GeolinQ functionaliteit om datasources aan te maken middels het importeren van XSD’s op basis van GML. Met deze functionaliteit kan bijvoorbeeld het BGT model worden opgenomen in GeolinQ en GML files, zoals bijvoorbeeld de BGT extracten die als download beschikbaar zijn op PDOK, geïmporteerd worden.

8 december 2015 IntellinQ gaf 8 december een presentatie over het effectief beheer van maritieme data met GeolinQ op het ‘Management of massive point cloud data: wet and dry’ symposium in Delft. Bekijk hier de presentatie

8 september 2015 Om nog eenvoudiger GeolinQ in te zetten als Spatial Data management software en zowel te integreren met gegevensbronnen van derden via webservices en database links als de gegevens te ontsluiten is de GeolinQ architectuur uitgebreid met het Data Source en Data Services concept.

7 augustus 2015 Crotec introduceert C-SAM magazijn met GeolinQ als data- management component. Meer informatie

27 juli 2015 Introductie van een eendaagse workshop om gebruikers kennis te laten maken met het case gerichte iteratieve datamanagement concept van Geolinq. Meer informatie